Náš web sbírá pouze nezbytné cookies, které jsou zapotřebí ke správnému fungování e-shopu. Více podrobností

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):


Adresát:

Prodávající: Marek Jurík

IČ: 49429621

Se sídlem: Norská 4, Prostějov, 79604


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Dne ………...... jsem si na Vašem internetovém obchodě jmshop.cz objednal zboží ………........................, číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………........................................ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………....................      dne ……….


Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)